• 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075
  • tedinfo@mhesi.go.th
  • กองุทนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กองทุน TED Fund หนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมรายใหม่ เข้าถึงแหล่งทุนได้รวดเร็ว

         

            เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 นายนิคม ปัญญาทวีกิจไพศาล ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม(Technology and Innovation-Based Enterprise Development Fund หรือ TED Fund  ) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการของผู้ประกอบการที่กองทุน TED Fund ให้การสนับสนุนการใช้นวัตกรรม เพื่อเพิ่มคุณค่าสินค้าและบริการ และการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ในการพัฒนาธุรกิจที่มีศักยภาพในการทำซ้ำ และขยายตลาด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดด

           โครงการแรก คือ  โครงการ ฮอร์แกไนซ์ (Horganice) ที่เป็น Platform ที่ช่วยทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจหอพัก  อพาร์ทเม้นท์ ได้เป็นเสือนอนกิน โดย Platform แบ่งการการทำงานเป็น 4 ส่วน  คือ 1.ระบบบริหารจัดการ ซึ่งจะเป็นระบบที่ช่วยผู้ประกอบการในการ บริหารงานในเรื่องต่างๆ เช่า การทำสัญญาเช่า การย้ายเข้า-ย้ายออก สร้างใบแจ้งหนี้ วางใบแจ้งหนี้ รับชำระค่าเช่า ผลประกอบการ ลดความเสี่ยงพนักงาน ติดต่อกับผู้เช่า เป็นต้น 2.IoT Horganice ร่วมกับ Partner พัฒนา Hardware IoT เพื่อเพิ่มประสิทธิในการบริหารงานให้กับผู้ประกอบการหอพัก อพาร์ทเม้นท์ เช่น Digital Meter ทำให้ผู้ประกอบการไม่ต้องเดินจดตัวเลขมิเตอร์ในทุกๆเดือน โดยสามารถดึงข้อมูลและสั่งเปิด – ปิด ไฟผ่านระบบได้ 3.บริการ Horganice ร่วมกับ Partner เพื่อให้บริการต่างๆกับผู้ประกอบการหอพัก เช่น บริการช่างซ่อม บริการแม่บ้าน บริการทำบัญชี เพื่อลดต้นทุน และ ลดเวลาในการทำงานให้กับผู้ประกอบการ และ 4.ระบบปล่อยห้องเช่า เราพัฒนาระบบปล่อยห้องเช่าช่วยเจ้าของกิจการในการทำการตลาด หาลูกค้าเข้ามาเพื่อเพิ่มรายได้ให้เจ้าของ กิจการ   

          โครงการต่อมา คือ โครงการ LetsFunds แหล่งรวมเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการแบบครบวงจร เพื่อตอบสนองผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้รวดเร็ว โดย LetsFunds จะมีระบบค้นหาและประเมินเงินทุนจากโครงการภาครัฐทั้งในระดับประเทศและในเขตพื้นที่อย่างเหมาะสม มีระบบประมวลผลที่แม่นยำ โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยวิเคราะห์สำหรับธุรกิจเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ  รวมถึงการจองเวลาขอรับคำปรึกษาและบริการลูกค้าออนไลน์ โดยการใช้งานง่าย ฟรี และลดขั้นตอนการเข้าถึงเงินทุนให้รวดเร็ว ประหยัดเวลา และสามารถใช้บริการเบื้องต้นของระบบเบื้องต้นได้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งแพลตฟอร์มเปิดให้บริการในรูปแบบเว็บไซต์ โดยมีระบบประเมินผ่าน Letsfunds Score ซึ่งเกิดขึ้นจากการพัฒนาและวิจัยของบริษัทและผู้เชี่ยวชาญทั้งจากภาครัฐและเอกชน ทำให้ระบบใช้งานง่าย สะดวก แม่นยำ และปลอดภัยจากผู้ใช้บริการ

          และ โครงการสุดท้ายของการติดตามความคืบหน้าในครั้งนี้ คือ โครงการนวัตกรรมพลาสมาเพื่อการสลายสารเคมีตกค้างบนผัก และผลไม้สำหรับผู้ส่งออก เพื่อแก้ปัญหาสารเคมีตกค้างในผักและผลไม้ให้แก่ผู้บริโภคทั้งในภาคครัวเรือน และผู้ส่งออกผักและผลไม้ที่ประสบปัญหาพบสารเคมี ยาฆ่าแมลงและเชื้อจุลินทรีย์ตกค้าง จนเป็นสาเหตุให้ไม่สามารถส่งออกได้ ของนายนรพนธ์ วิเชียรสาร ที่คิดค้นนวัตกรรม MicroPAW  คือ การนำพลาสมาซึ่งเป็นสถานะที่ 4 ของสสารที่ได้จากการแตกตัวของกระบวนการ Ionization และ Excitation ของก๊าซ โดยจากการแตกตัวนี้เองทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ของอนุมูลอิสระของกลุ่ม ROS หรือ Reactive Oxygen Species ซึ่งกลุ่มอนุมูลเหล่านี้จะทำงานร่วมกับนวัตกรรมฟองอากาศขนาดไมครอน หรือ ไมโครบับเบิ้ล ที่มีขนาดเล็กกว่าเส้นผมถึง 80 เท่า เพื่อกำจัด หรือ ทำความสะอาดบนพื้นผิวที่มีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกลุ่มอนุมูลเหล่านี้จะเข้าไปเกาะอยู่รอบฟองอากาศขนาดเล็กนี้ และเมื่อกลุ่มอนุมูลอิสระสัมผัสกับสารเคมีบนผิวของผลไม้ก็จะทำลายพันธะของสารเคมีนั้นๆ ให้หมดฤทธิ์ไปกลายเป็นสารอินทรีย์ที่ไม่มีความเป็นพิษ ซึ่งภายหลังการทำงานของอนุมูลอิสระกลุ่มอนุมูลก็จะคืนสภาพกลับสู่สภาพดั้งเดิม ได้แก่ ออกซิเจน น้ำ และไฮโดรเจน  โดย เครื่อง Micro PAW System สามารถช่วยแก้ปัญหาสารเคมีตกค้างในผักและผลไม้ให้แก่ผู้บริโภคทั้งในภาคครัวเรือน และผู้ส่งออกผักและผลไม้ที่ประสบปัญหาพบสารเคมี ได้เกือบ 100% และเป็นเทคโนโลยีที่ถูกสร้างขึ้นจากความตั้งใจให้เป็นเทคโนโลยีสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   

 

           


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)

นายวรุฒ กิ่งเล็ก โทรศัพท์ 085 344 9163

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.tedfund.mhesi.go.th

สำหรับเจ้าหน้าที่

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

       เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6
       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์ : tedinfo@mhesi.go.th

โทรศัพท์ : 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075

แผนที่

โลโก้และแบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

แบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

© 2017 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม . All Rights Reserved.

 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป