• 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075
  • tedinfo@mhesi.go.th
  • กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

TED Fund Talk : โอกาส และก้าวต่อไป ของผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กับ TED Fund เพื่อนคู่คิดทางธุรกิจ

           กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญชวน นักศึกษา Startup SMEs และประชาชนทั่วไป ที่สนใจในการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้าร่วมงานเสวนาพิเศษ หัวข้อ “TED Fund Talk : โอกาส และก้าวต่อไป ของผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กับ TED Fund เพื่อนคู่คิดทางธุรกิจ” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุม NSP RICE GRAIN AUDITORIUM อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังนโยบายการสนับสนุนทุนและการผลักดันให้เกิดก้าวต่อไปของผู้ประกอบการ รวมถึงการแนะนำหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ และแนะแนวหลักพิจารณาโครงการ ในการสนับสนุนทุนแก่ผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครเข้าร่วมโครงการของ TED Fund ซึ่งกำลังจะเปิดรับสมัครและทีมงานของกองทุนฯจะเดินทางมาพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมภาคในเหนือเป็นแห่งแรกเร็วๆ นี้

          นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีก ได้แก่ กิจกรรม “Startup Showcase” ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน พร้อมเคล็ดลับจัดการธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ โดยผู้ประกอบการรุ่นใหม่ไฟแรง และอีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลท์สำหรับผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยเฉพาะ นั่นคือ กิจกรรม “Public Scout”  ทีมโค้ชผู้เชี่ยวชาญ ร่วมลงพื้นที่เพื่อให้คำปรึกษาเบื้องต้นในการวางแผนธุรกิจ สำหรับเตรียมความพร้อมเข้าสู่การสมัครเข้าร่วมโครงการของ TED Fund และยังมีผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนทุนจาก TED Fund มาร่วมจัดแสดงผลงานทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมอีกด้วย

          โอกาสมาถึงคุณแล้ว สำหรับผู้ประกอบการหน้าใหม่ หากสนใจสามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ https://forms.gle/3xnX4GWUYg83XYeRA  และเว็บไซต์ www.tedfund.mhesi.go.th แล้วพบกัน ในวันพฤสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุม NSP RICE GRAIN AUDITORIUM อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

 

          


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)

นายวรุฒ กิ่งเล็ก โทรศัพท์ 085 344 9163

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.tedfund.mhesi.go.th

สำหรับเจ้าหน้าที่

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

       เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6
       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์ : tedinfo@mhesi.go.th

โทรศัพท์ : 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075

แผนที่

โลโก้และแบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

แบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

© 2017 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม . All Rights Reserved.

 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป