• 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075
  • tedinfo@mhesi.go.th
  • กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching)

สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอเชิญบริษัทหรือหน่วยงานด้านการวิจัยตลาด (Market research) ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ใน “โครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ Thailand MED TECH Excellence Fund (TMTE Fund) ปี 2562”

 

 

  ขอเชิญบริษัทหรือหน่วยงานด้านการวิจัยตลาด (Market research) ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ใน “โครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ Thailand MED TECH Excellence Fund (TMTE Fund) ปี 2562” ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องออคิด 1 ชั้น 2 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ

   จัดโดย กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED FUND) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ - 1 เมษายน 2562

รับจำนวน 15 บริษัทเท่านั้น  (คลิกลงทะเบียน) ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching)

   กองทุน TED Fund กำหนดดำเนินการจัดสัมมนาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างผู้ประกอบการใน “โครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ Thailand MED TECH Excellence Fund (TMTE Fund) ปี 2562” ที่ได้รับการอนุมัติทุนเพื่อทำการพิสูจน์ความเป็นไปได้ทางการตลาด การทดสอบความต้องการของตลาด (Market Validation) จากกองทุน จำนวน 16 โครงการ กับบริษัทหรือหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ด้านการวิจัยตลาด (Market research) การทดสอบตลาด เพื่อทำการเฟ้นหาบริษัทด้านการตลาดที่เหมาะสมกับ แต่ละโครงการที่ได้รับทุน ด้วยการให้บริษัทด้านการตลาดเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอรายละเอียดผลิตภัณฑ์ของทั้ง 16 โครงการ พร้อมการสัมภาษณ์รายโครงการอย่างใกล้ชิด เพื่อคัดเลือกโครงการที่เหมาะสมกับแต่ละบริษัทด้วยตัวเอง โดยกองทุนและหน่วยงานร่วมให้ทุนจะพิจารณา ความเหมาะสมในการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ต่อไป

เอกสารรายละเอียดโครงการ

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

       เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6
       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์ : tedinfo@mhesi.go.th

โทรศัพท์ : 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075

แผนที่

โลโก้และแบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

แบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

© 2017 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม . All Rights Reserved.

 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป