• 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075
  • tedinfo@mhesi.go.th
  • กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการจากโครงการจัดสรรเงินสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม คัดกรองผู้ประกอบการเบื้องต้น โดย เครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ กลุ่มปริญญาโท-เอก (รุ่นที่ 2) ปี 2562

 

 

     ** หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1 ทุกท่าน จะต้องเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตร TED Training Program” ระหว่างวันที่ 12 - 14 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร การเข้าอบรมได้โครงการละ 1 คนเท่านั้น โดยต้องเข้าร่วมระยะเวลาการฝึกอบรม 3 วันเต็ม กรุณาส่งแบบตอบรับ กลับไปยังเครือข่ายของแต่ละท่าน ภายในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ภายในเวลา 10.00 น. (หากไม่ส่งกลับถือว่าสละสิทธิ์การเข้าร่วมขอรับทุนฯ) กองทุนฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่สนับสนุนค่าที่พักและค่าเดินทางแก่ผู้เข้าอบรม หากท่านมีความประสงค์ต้องการเข้าพักสามารถแจ้งความประสงค์ในใบตอบรับ และกองทุนฯ จะเป็นผู้ดำเนินการประสานงานจองที่พักในโรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 โดยรับสิทธิ์อัตราราชการ รายละเอียดตามใบตอบรับ-*คลิกดาวน์โหลดเอกสารใบตอบรับ)

 

โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกดังนี้

 

 

เอกสารผลการคัดเลือก

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

       เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6
       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์ : tedinfo@mhesi.go.th

โทรศัพท์ : 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075

แผนที่

โลโก้และแบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

แบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

© 2017 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม . All Rights Reserved.

 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป