• 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075
  • tedinfo@mhesi.go.th
  • กองุทนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

TED Fund Batch 3

 

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก TED Fund Batch 3 รุ่นที่ 2

            กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้พิจารณาโครงการของผู้สมัครที่ขอรับการสนับสนุนทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประเภทการสนับสนุนทุนอุดหนุนสมทบบางส่วน (Matching Grant) แบบให้เปล่า

  

โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จำนวน 42 โครงการ ดังนี้

 

 

หมายเหตุ

      โครงการที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จะต้องส่งผู้แทนเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ TED Training Program Public Batch 3 รุ่นที่ 2 ในวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยจะมีเจ้าหน้าที่กองทุนฯ ประสานงานกับท่านในลำดับต่อไป

 

ทั้งนี้ หากกองทุนฯ พบว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อกำหนด หรือได้รับทุนซ้ำซ้อนจะมีการพิจารณายกเลิกต่อไป

 

ผู้ประสานงานการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ นางสาวษรฉัตร อินทยุง โทรศัพท์ 0233 3700 ต่อ 4074

 

เอกสารประกาศผลการคัดเลือกรอบแรกโครงการ TED Fund Batch 3 รุ่นที่ 2

 

   

 

 การเดินทาง

- รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีรัชดาภิเษก (ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินรัชดาภิเษกประมาณ 400 ม. เดินย้อนขึ้นมาทางด้านสถานี MRT สุทธิสาร)
- รถโดยสารประจำทางสาย 73ก, 129, 136, 137, 179, 185, 555

 

ติดต่อสอบถาม

กัญญ์ณพัชญ์ ศรีคัฒนพรหม
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ติดต่อ/ที่อยู่กองทุนฯ

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02 333 3700-5 ต่อ 4074

 

หมายเหตุ TED Fund สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ข้อกำหนด เงื่อนไขระยะเวลา วันที่กำหนด หรืออื่น ๆ ได้ตามความเหมาะสม

สำหรับเจ้าหน้าที่

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

       เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6
       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์ : tedinfo@mhesi.go.th

โทรศัพท์ : 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075

แผนที่

โลโก้และแบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

แบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

© 2017 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม . All Rights Reserved.

 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป