• 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075
  • tedinfo@mhesi.go.th
  • กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กระทรวงวิทย์ฯ - สวทช. – TED Fund ผนึกกำลังร่วมผลักดันโครงการ “Research Gap Fund – TED Fund”

 

 

กระทรวงวิทย์ฯ - สวทช. – TED Fund ผนึกกำลังร่วมผลักดันโครงการ

“Research Gap Fund – TED Fund”

ทุ่มงบ 80 ล้านบาท หนุนงานวิจัยสู่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์และสังคม

 

      

       รศ. นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) (ที่ 2 จากขวา) ร่วมเป็นสักขีพยานในการร่วมดำเนินโครงการ Research Gap Fund – TED Fund โดยนางสุวิภา วรรณสาธพ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. พร้อมด้วยนายนิคม ปัญญาทวีกิจไพศาล (ที่ 1 จากขวา) ผู้จัดการ TED Fund และดร.วรงค์ สุกโชติรัตน์ (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ช่วยราชการสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถ่ายภาพร่วมกันเพื่อแสดงความร่วมมือในการดำเนินโครงการ Research Gap Fund – TED Fund พร้อมสนับสนุนเงินทุนกว่า 80 ล้านบาท ในรูปแบบทุนอุดหนุนสมทบบางส่วน หรือ Matching Grant วงเงินไม่เกิน 75% ของงบประมาณโครงการ และไม่เกิน 8 แสนบาทสำหรับธุรกิจดิจิทัลเทคโนโลยี และธุรกิจเครื่องสำอาง หรือไม่เกิน 2 ล้านบาทสำหรับธุรกิจเทคโนยีอื่น ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย อาจารย์ ผู้ประกอบการ และ Startup ได้เข้าถึงงานวิจัย และร่วมมือกันพัฒนานวัตกรรมในการต่อยอดธุรกิจ หรือสร้างธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ที่มีศักยภาพในการแข่งขันและเติบโต นำประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation-driven Economy) โดยคาดหวังว่าเงินทุนสนับสนุนจากโครงการ Research Gap Fund – TED Fund จะก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 320 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 3 ปี

       ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนเบื้องต้นได้ทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 นี้ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 081-700-6885 หรือ 081-318-7532

 

เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(Technology and Innovation Enterprise Development Fund : TED Fund)
กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีภารกิจในการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการรายใหม่ ให้สามารถดำเนินธุรกิจบนฐานขององค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม และเป็นตัวเร่งสำคัญในการเพิ่มปริมาณการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุน และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ก้าวหน้า มั่นคง และยั่งยืน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)
นางสาวกัญญ์ณพัชญ์ ศรีคัฒนพรหม โทรศัพท์ 0-2333-3700 ต่อ 4074
อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.tedfund.most.go.th

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

       เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6
       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์ : tedinfo@mhesi.go.th

โทรศัพท์ : 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075

แผนที่

โลโก้และแบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

แบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

© 2017 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม . All Rights Reserved.

 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป