• 02 333 3700 ต่อ 4074
  • tedinfo@most.go.th
  • กองุทนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ดำรงตำแหน่ง “ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม”

สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ดำรงตำแหน่ง “ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม”

 

กำหนดการรับสมัคร

(ขยายระยะเวลาการรับสมัครออกไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561)

ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 15 พฤาภาคม 2561 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวนภัสวรรณ โพธิภาค หรือนางสาวอมรพันธ์ สามิตร  หมายเลขโทรศัพท์ 0 2333 3700 - 5 ต่อ 4074 หมายเลขโทรสาร 0 2333 3764 ในวันและเวลาราชการ (ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.)

 

 Download ใบสมัคร (PDF) Download ใบสมัคร (MS Word)

 

เอกสารรายละเอียดการสมัคร

 

Download ใบสมัคร >> ใบสมัคร (PDF)

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6
       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์ : tedinfo@most.go.th

โทรศัพท์ : 02 333 3700 ต่อ 4074

แผนที่

โลโก้และแบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

แบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

© 2017 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี . All Rights Reserved.

 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป