• 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075
  • tedinfo@mhesi.go.th
  • กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

TED Fund จัดโครงการ TED Market Scaling Up 2564 เสริมแกร่ง SMEs และ Startup ขยายโอกาสธุรกิจสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ

          กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจัด "โครงการส่งเสริมการขยายตลาดและธุรกิจของผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีศักยภาพ ประจำปี 2564" (TED Market Scaling Up 2021) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการที่เคยได้รับการจัดสรรเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ และเตรียมความพร้อมสู่โอกาสในการขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ
         เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ทาง TED Fund โดย ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และ นายเอกธัช ภัทระโภคพัฐ ผู้อำนายการฝ่ายพัฒนาโครงการ กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้ร่วมกันเปิดโครงการ TED Market Scaling Up Program งานสัมมนาออนไลน์ เพื่อบ่มเพาะผู้ประกอบการที่เคยได้รับการจัดสรรเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ เพิ่มทักษะ ความรู้ที่จำเป็นในการขยายตลาดและธุรกิจ แบ่งการสัมมนาออกเป็น 3 วัน ในวันที่ 12, 19 และ และ 26 พฤศจิกายน 2564

          โดยกิจรรมภายใน "โครงการส่งเสริมการขยายตลาดและธุรกิจของผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีศักยภาพประจำปี 2564" (TED Market Scaling Up 2021) ประกอบไปด้วย

TED Market Scaling Up Program งานสัมมนาสำหรับผู้ประกอบการที่เคยได้รับทุนสนับสนุนจาก TED Fund ในรูปแบบหลักสูตรการบ่มเพาะผู้ประกอบการที่เน้นโครงสร้างหลักสูตร 3 ด้าน คือ Business Insight, Market Scaling และ Finance & Investment TED Market Scaling Up Platform แพลตฟอร์มภายใต้โดเมน www.tedfundmarket.com ที่รวบรวมผลงานนวัตกรรมของผู้ประกอบการที่มีความโดดเด่นและมีความพร้อมในการขยายธุรกิจ และเป็นแหล่งพบปะระหว่างผู้ประกอบการและนักลงทุนที่สนใจสามารถทำนัดหมายเจรจา (Business Matching) ร่วมกัน
TED Fund Open House งานกิจกรรมในรูปแบบ Virtual Event ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ประกอบไปด้วย เวทีสำหรับผู้ประกอบการเพื่อแนะนำผลงานแก่นักลงทุนและผู้สนใจ, TED Fund Virtual Booth บูธให้คำปรึกษาจาก TED Fund และบูธแสดงผลงานของผู้ประกอบการ


ติดตามรายละเอียดโครงการส่งเสริมการขยายตลาดและธุรกิจของผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีศักยภาพประจำปี 2564" (TED Market Scaling Up 2021) ได้ที่ www.tedfundmarket.com ติดต่อทาง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)

นายวรุฒ กิ่งเล็ก โทรศัพท์ 085 344 9163

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.tedfund.mhesi.go.th

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

       เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6
       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์ : tedinfo@mhesi.go.th

โทรศัพท์ : 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075

แผนที่

โลโก้และแบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

แบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

© 2017 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม . All Rights Reserved.

 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป