• 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075
  • tedinfo@mhesi.go.th
  • กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

TED Fund ขอแสดงความยินดี กับทีม จิ๊หริด แบรนด์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปภัมภ์ คว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน U2T National Hackathon 2021

 

          กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอแสดงความยินดีกับทีม “จิ๊หริด แบรนด์” จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปภัมภ์ ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน U2T National Hackathon 2021 ได้สำเร็จ และนอกจากนี้ TED Fund ยังขอแสดงความยินดีกับทีม “แม่ลาน FRESHMART” จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ได้เข้ามาร่วมเป็น 1 ใน 40 ทีม ในการแข่งขัน U2T Hackathon ระดับประเทศ

          ตลอดระยะเวลาของการแข่งขัน TED Fund ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบ่มเพาะและพัฒนาโครงการร่วมกับน้องๆ เยาวชน U2T และได้เห็นถึงความพยายามในการที่จะพัฒนาโครงการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพื้นที่ของน้องๆ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในระดับประเทศ

          TED Fund จะมุ่งมั่นสนับสนุนน้องๆ เพื่อต่อยอดความฝันและสนับสนุนไอเดียธุรกิจให้ประสบความสำเร็จผ่านการสนับสนุนทั้งเงินทุนและองค์ความรู้ ตอบรับการนโยบายที่เราได้ดำเนินการมาตลอดระยะเวลา 5 ปี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)

นายวรุฒ กิ่งเล็ก โทรศัพท์ 085 344 9163

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.tedfund.mhesi.go.th

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

       เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6
       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์ : tedinfo@mhesi.go.th

โทรศัพท์ : 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075

แผนที่

โลโก้และแบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

แบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

© 2017 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม . All Rights Reserved.

 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป