• 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075
  • tedinfo@mhesi.go.th
  • กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

TED Fund แสดงความยินดี ผู้ประกอบการ TED Youth Startup คว้ารางวัล Gen Z Ambassadors รุ่นที่ 1

          เมื่อวันที่่ 12 พฤศจิกายน 2564 ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) ได้มอบหมายให้นางสาวอมรพันธ์ สามิตร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารองค์กร พร้อมด้วยพนักงาน TED Fund เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายสุวรรณ เขียนภาพ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และ COO จากบริษัท ไทยไบโอไซเอนซ์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนจาก TED Fund ในโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED Youth Startup) อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานบ่มเพาะนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่สามารถทำแบบทดสอบได้รับคะแนนเต็มและได้รับการคัดเลือก ให้เป็น 1 ใน 4 ของ Gen Z Ambassadors รุ่นที่ 1 จัดโดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ True Digital Park กรุงเทพมหานคร


          กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) ได้ผนึกความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในการเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพยกระดับขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจให้แก่นักรบเศรษกิจรุ่นใหม่สู่การค้าระหว่างประเทศ ผ่านโครงการการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ From Gen Z to be CEO โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) ในการส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงแหล่งองค์ความรู้และโอกาสในการที่จะได้ Workshop กับบริษัท Startup ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนจาก TED Fund

          ความสำเร็จของผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนจาก TED Fund ในครั้งนี้ ได้ตอกย้ำถึงภารกิจของ TED Fund ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนเงินทุนและองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการ โดย TED Fund และ TED Fellow จะมุ่งมั่นดำเนินภารกิจการกระจายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแก่ผู้ประกอบการทั่วประเทศ เพื่อสร้างนักรบทางเศรษฐกิจรุ่นใหม่มาเสริมทัพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้แข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไป

 

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)

นายวรุฒ กิ่งเล็ก โทรศัพท์ 085 344 9163

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.tedfund.mhesi.go.th

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

       เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6
       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์ : tedinfo@mhesi.go.th

โทรศัพท์ : 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075

แผนที่

โลโก้และแบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

แบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

© 2017 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม . All Rights Reserved.

 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป