• 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075
  • tedinfo@mhesi.go.th
  • กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มาตรการช่วยเหลือผู้รับทุนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) พ.ศ. 2564

ประกาศฯ มาตรการช่วยเหลือผู้รับทุนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) พ.ศ. 2564

 

        

อ้างอิงจากประกาศ “มาตรการช่วยเหลือผู้รับทุนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2564”

ผู้รับทุนที่ประสงค์เข้าร่วมมาตรการฯ ให้ยื่นเอกสารดังนี้

  1. แบบฟอร์ม สมัครเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือผู้รับทุนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2564
    (สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมมาตการ!!!)
  2. เอกสารหลักฐานผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ระบุช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ โดยต้องเป็นเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการหรือนิติบุคลเท่านั้น

เอกสารทั้งหมดให้ยื่นผ่านทางออนไลน์เท่านั้น โดยส่งได้ที่ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จนถึงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 23:00 น.

ผลการพิจารณาสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม http://www.tedfund.mhesi.go.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ น.ส. อังคณา ทองยอด โทรศัพท์ 062 603 3439  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Tags: ,

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

       เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6
       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์ : tedinfo@mhesi.go.th

โทรศัพท์ : 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075

แผนที่

โลโก้และแบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

แบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

© 2017 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม . All Rights Reserved.

 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป