• 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075
  • tedinfo@mhesi.go.th
  • กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

TED Fund จัดกิจกรรม Grooming เยาวชน จากโครงการ U2T สำหรับเตรียมความพร้อมการแข่งขัน “แฮกกาธอน ระดับประเทศ”

.

        วันนี้ (4 พฤศจิกายน 2564) กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรม Grooming เตรียมความพร้อมในการนำเสนอแผนธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้กับเยาวชนจากโครงการ U2T  คือ โครงการ จิ๊หริด แบรนด์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปภัมภ์ และโครงการ แม่ลาน FRESHMART มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในรูปแบบออนไลน์ สำหรับเตรียมความพร้อมในการนำเสนอแผนธุรกิจในการแข่งขัน National Hackathon ระหว่างวันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2564 ณ อิมแพคเมืองทองธานี โดยการจัดกิจกรรรมอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) กล่าวต้อนรับและติดตามความก้าวหน้าของโครงการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาโครงการ TED Fund

        

         การจัดกิจกรรมอบรมในครั้งนี้ TED Fund ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมและเป็นหนึ่งในคณะกรรมการพิจารณาโครงการของ TED Fund คือ คุณวัชรินทร์ วิทยวีรศักดิ์ ผู้จัดการทั่วไปสมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย และที่ปรึกษาด้านเครือข่ายนวัตกรรม บจม.ซีพีออล์ และ ดร.ก่อศักดิ์ โตวรรธกวณิชย์ ผู้จัดการสถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ บจม. บางจาก คอร์ปอเรชั่น มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การ Pitching และบ่มเพาะองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจแก่น้องๆ นอกจากนี้ TED Fund ยังได้รับเกียรติจาก สพ.ญ.ลัลน์ลลิต สุคนธรัตนสุข เจ้าของผลิตภัณฑ์แบรนด์ ProteGo (Protein on the Go) ซึ่งเป็น 1 ในผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจาก TED Fund มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และให้คำแนะนำในการพัฒนาต่อยอดไอเดียธุรกิจให้ประสบความสำเร็จแก่น้องๆ ทั้ง 2 ทีม

          TED Fund เป็น 1 ใน 20 หน่วยงานภายใต้กระทรวง อว. ที่จะเข้ามาร่วมบ่มเพาะองค์ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรม และพัฒนาศักยภาพของน้องๆ ให้มีความพร้อมสำหรับการแข่งขันโครงการ U2T แฮกกาธอน ในระดับประเทศ และมุ่งหวังที่จะผลักดันให้น้องๆ U2T ได้นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมมาพัฒนาต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้สำเร็จตอบรับกับภารกิจของ TED Fund ที่ได้ผลักดันมาตลอดระยะเวลา 5 ปี


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)

นายวรุฒ กิ่งเล็ก โทรศัพท์ 085 344 9163

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.tedfund.mhesi.go.th

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

       เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6
       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์ : tedinfo@mhesi.go.th

โทรศัพท์ : 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075

แผนที่

โลโก้และแบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

แบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

© 2017 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม . All Rights Reserved.

 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป