• 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075
  • tedinfo@mhesi.go.th
  • กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

TED Fund ร่วมเปิดงาน Empowering Tech Tourism Week Virtual Event พร้อมขับเคลื่อนและยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วยฐานของเทคโนโลยีและนวัตกรรม

            เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) ร่วมเปิดงาน Empowering Tech Tourism Week Virtual Event ที่จัดขึ้นโดย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อเร่งฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ภายใต้ “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล” ส่งเสริมและสร้างโอกาสให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลับมาแข็งแรงอีกครั้ง ในโอกาสเดียวกัน ดร.ชาญวิทย์ฯ  ได้ร่วมเสวนาพิเศษในหัวข้อ “แนวทางสนับสนุนนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยว (Travel Tech)” ร่วมกับ นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และ ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa)

          ดร.ชาญวิทย์ฯ กล่าวถึงแนวทางการสนับสนุนนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยว (Travel Tech)” ว่า TED Fund เป็นกองทุนที่ให้การสนับสนุนแก่คนรุ่นใหม่ที่ต้องดำเนินธุรกิจบนฐานของเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดย
เทรนด์ของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการดำเนินธุรกิจไม่ได้เกิดขึ้นแค่เพียงในช่วงของการแพร่ระบาดโควิด -19 แต่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้ว TED Fund จึงเข้ามาช่วยส่งเสริมน้องๆ ในส่วนนี้ ทั้งในกลุ่มที่ต้องการเริ่มต้นไอเดีย หรือต้องการต่อยอดไอเดียเพื่อพิสูจน์ความเป็นไปได้ด้านการตลาด โดยอุตสหกรรมการท่องเที่ยวก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่น้องๆ เยาวชนสนใจที่อยากเริ่มต้นนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์และต่อยอดต่อไป

          ยกตัวอย่างโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก TED Fund ที่พร้อมจะต่อยอดให้กับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวได้นำไปใช้งานในเชิงพาณิชย์ อย่างเช่น โครงการ Myband แพลตฟอร์มแรกที่บริการจองวงดนตรีคุณภาพและถูกลิขสิทธิ์, โครงการ Halahub แพลตฟอร์มที่พัฒนาโดยคนรุ่นใหม่ ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวในกลุ่มที่ต้องการท่องเที่ยวในรูปแบบฮาลาล หรือต้องการสัมผัสกับวิถีการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่  และโครงการ Pro-toys โปรโมทแหล่งท่องเที่ยว สปา และที่พัก แบบ Virtual Tour 360 องศา เป็นการแสดงภาพเสมือนจริง ทำให้ลูกค้า มีความรู้สึกเหมือนได้ไปถึงสถานที่นั้นๆ จริงๆ

          เวที Empowering Tech Tourism Week Virtual Event ที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง ททท. และ TED Fund พร้อมด้วยหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและเอกชน จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสแก่ผู้พัฒนานวัตกรรมให้ได้เจอกับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว เพื่อที่จะได้ช่วยกันจับมือต่อยอดกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้กลับมาฟื้นตัวได้เร็ว และสร้างความแข็งแกร่งด้านการท่องเที่ยวบนฐานของเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อไป  

 

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

       เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6
       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์ : tedinfo@mhesi.go.th

โทรศัพท์ : 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075

แผนที่

โลโก้และแบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

แบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

© 2017 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม . All Rights Reserved.

 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป