• 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075
  • tedinfo@mhesi.go.th
  • กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

TED Fund ร่วมกิจกรรม U2T Matching Day พร้อมจับคู่เยาวชนที่ผ่านเข้ารอบ 40 ทีม สุดท้าย สำหรับบ่มเพาะองค์ความรู้นวัตกรรม ภายใต้โครงการ U2T Hackathon 2021

         เมื่อวานนี้ (30 สิงหาคม 2564) ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) เข้าร่วมกิจกรรม U2T Matching Day ในรูปแบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงาน U2T Macthing Day ซึ่งเป็นการจับคู่ 40 ทีม U2T แฮกกาธอนที่ผ่านเข้ารอบจาก 8 ภูมิภาค กับ 20 หน่วยงานของหน่วยงานกระทรวง อว.

 

 

          สำหรับกิจกรรม U2T Macthing Day เป็นผลต่อเนื่องมาจาก การจัดแข่งขัน U2T แฮกกาธอน ซึ่งมีผู้สมัครมาเข้าร่วมกิจกรรมถึง 965 ทีม หรือกว่า 5,000 คน จาก 8 ภูมิภาค โดยรอบแรกได้ทำการคัดเลือกจาก 965 ทีม ให้เหลือ 300 ทีม จากนั้นจึงคัดเหลือ 40 ทีมสุดยอดผ่านเข้ารอบสุดท้าย เพื่อแข่งชิงแชมป์ประเทศจึงทำให้เกิดกิจกรรม Matching day ขึ้น โดยทีมที่ผ่านการคัดเลือก 40 ทีมจะจับคู่กับหน่วยงานภายใต้กระทรวง อว. อีก 20 หน่วยงานมาร่วมบ่มเพาะการพัฒนานวัตกรรม รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้ฝึกฝน ทดลองทดสอบกับทั้ง 20 หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านแตกต่างกันไป ถือเป็นการศึกษาแบบใหม่เพื่อการพัฒนาตนเองและพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง ที่สำคัญ กิจกรรมนี้จะทำให้ทีม U2T ได้รู้จักกับคนในพื้นที่ รู้จักนายอำเภอ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น ชาวบ้าน U2T จึงเป็นโครงการที่บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน คนที่ร่วมโครงการนี้จึงได้รับโอกาสครั้งสำคัญ เป็นโอกาสที่คนรุ่นก่อนไม่มี โครงการ U2T เป็นของพวกเราทุกคน ไม่ใช่ของผู้ใหญ่ ไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่ง เพื่อให้ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองได้เห็น ซึ่งจะเพิ่มโอกาสให้น้องๆ รุ่นต่อจะได้เข้ามามีส่วนร่วม และอาจขยายผลไปอีก 4,000 กว่าตำบลจนครบทั้งประเทศ ตนขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน เพราะทุกคนคือผู้กล้า ที่กล้าคิด กล้าแสดงออก เพื่อนำประเทศไปสู่สิ่งที่ดีกว่า

 

 

          โดย TED Fund เป็น 1 ใน 20 หน่วยงานภายใต้กระทรวง อว. ที่จะเข้ามาร่วมบ่มเพาะองค์ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรม และพัฒนาศักยภาพของน้องๆ ให้มีความพร้อมสำหรับการแข่งขันโครงการ U2T แฮกกาธอน ในระดับประเทศ และมุ่งหวังที่จะผลักดันให้น้องๆ U2T ได้นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมมาพัฒนาต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้สำเร็จตอบรับกับภารกิจของ TED Fund ที่ได้ผลักดันมาตลอดระยะเวลา 5 ปี

 

 

          TED Fund ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ U2T ทั้ง 2 โครงการ ที่ได้รับโอกาสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว TED Fund นั่นคือ โครงการ จิ๊หริด แบรนด์ ชุมชนต้นแบบสามาร์ทฟาร์มเพื่อการเพาะเลี้ยงและยกระดับผลิตภัณฑ์จิ้งหรีดโปรตีนสูง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปภัมภ์ และโครงการ แม่ลาน FRESHMART การพัฒนารูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัลเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการในชุมชน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดย TED Fund ได้เตรียมความพร้อมของทีมพัฒนาโครงการและเตรียมหลักสูตรอบรมไว้รอต้อนรับน้องๆ เรียบร้อยแล้ว และหวังว่าเราจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ที่สนใจต้องการเริ่มต้นธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเสริมสร้างการแข่งขันด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไป

Tags:

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

       เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6
       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์ : tedinfo@mhesi.go.th

โทรศัพท์ : 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075

แผนที่

โลโก้และแบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

แบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

© 2017 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม . All Rights Reserved.

 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป