• 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075
  • tedinfo@mhesi.go.th
  • กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

TED Fund จับมือ ททท. เปิดตัว “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล (Empowering Tech Tourism)” หวังนำนวัตกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการไทยให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่

     เมื่อวันศุกร์ที่18 มิถุนายน 2564 ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) เข้าร่วมพิธีเปิดตัว “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล (Empowering Tech Tourism)” ซึ่งโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), หน่วยงานภาครัฐ, ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว, ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรม, และนักลงทุน ที่จะช่วยกันเสริมศักยภาพของการท่องเที่ยวไทยให้ก้าวไกลในยุคดิจิตัลโดยมีการพัฒนาแพลตฟอร์มกลาง (www.empoweringtechtourism.com) ที่รวบรวมผู้พัฒนานวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวพร้อมใช้ เพื่อนำเสนอให้แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวได้นำไปปรับใช้กับธุรกิจของตน และเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้เลือกลงทุน อันจะเป็นการสร้างการเติบโตให้แก่ผู้พัฒนานวัตกรรม

     ภายในงานได้รับเกียรติจากนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดโครงการ และนอกจากนี้ TED Fund ยังได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล” ร่วมกับตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

     ดร.ชาญวิทย์ฯ ผู้จัดการ TED Fund กล่าวว่า TED Fund ดำเนินการสนับสนุนทุนให้นิสิต นักศึกษา
ที่มีไอเดียอยากพัฒนาธุรกิจ เพื่อนำจุดเด่นของภูมิภาคตนเองมาดึงดูดนักท่องเที่ยว และยกระดับการท่องเที่ยวในพื้นที่นั้น ๆ ให้เป็นที่สนใจ ซึ่งนักศึกษารุ่นใหม่ได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยยกระดับสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และพร้อมช่วยผู้ประกอบการการท่องเที่ยว และสำหรับการสนับสนุนผู้ประกอบการภายใต้การดูแลของ TED Fund ให้เข้าร่วม “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล (Empowering Tech Tourism)” นั้น จะเป็นโอกาสอันดีให้กับคนรุ่นใหม่ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองและได้พบเจอกับนักลงทุนอีกด้วย

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

       เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6
       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์ : tedinfo@mhesi.go.th

โทรศัพท์ : 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075

แผนที่

โลโก้และแบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

แบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

© 2017 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม . All Rights Reserved.

 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป