• 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075
 • tedinfo@mhesi.go.th
 • กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มาแล้ว !!! กิจกรรม “TED NEW GEN TALENT ROAD SHOW 2021” ครั้งที่ 6 และ 7 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

               

!! หากคุณต้องการเงินทุนในการสร้างธุรกิจ Startup แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร !!

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญชวนผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น นิสิต นักศึกษาปริญาตรี-โท-เอก และประชาชนทั่วไปที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้าร่วมกิจกรรม “TED NEW GEN TALENT ROAD SHOW 2021” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 • ครั้งที่ 6
  ในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม SEC 201 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น.
 • ครั้งที่ 7
  ในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารอำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น.

เพื่อรับฟังนโยบายการสนับสนุนทุนและการผลักดันให้เกิดก้าวต่อไปของผู้ประกอบการ รวมถึงการแนะนำหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ และแนะแนวหลักพิจารณาโครงการ ในการสนับสนุนทุนแก่ผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครเข้าร่วมโครงการของ TED Fund ซึ่งกำลังเปิดรับสมัครอยู่ในขณะนี้

          ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่

 • การบรรยาย หัวข้อ “บทบาทและภารกิจของกองทุนฯ ในการสนับสนุนเงินทุนแก่ผู้ประกอบการ”            
 • กิจกรรมเสวนา เรื่อง “การเตรียมตัวของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ สำหรับเข้าร่วมโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (Youth Startup Fund)            
 • กิจกรรม “แบ่งปันประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจจากรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จ สู่รุ่นน้อง”            
 • กิจกรรมให้คำปรึกษาผู้ประกอบการในการยื่นข้อเสนอโครงการ โดยมีเจ้าหน้าที่ TED Fund ร่วมให้คำปรึกษาเบื้องต้นในการวางแผนธุรกิจ สำหรับเตรียมความพร้อมเข้าสู่การสมัครเข้าร่วมโครงการของ TED Fund            

โอกาสมาถึงคุณแล้ว

หากสนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://forms.gle/5fek3x2mZHhNFr9E8

และลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมให้คำปรึกษาผู้ประกอบการในการยื่นข้อเสนอโครงการ โดยเจ้าหน้าที่ TED Fund ได้ที่ https://forms.gle/DH2u8a8YEC4B7ovs8

**หมายเหตุ**

- กองทุนฯ ขอจำกัดสิทธ์สำหรับเข้าร่วมกิจกรรมช่วง เวลา 08.30-12.00 น. จำนวน 100 ที่นั่ง เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ตามมาตรการป้องกัน COVID 19

- กองทุนฯ ขอจำกัดสิทธ์สำหรับเข้าร่วมกิจกรรมให้คำปรึกษาฯ เพียงจำนวน 30 โครงการเท่านั้น
โดยท่านสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2564 และจะประกาศรายชื่อพร้อมยืนยันเวลาการเข้ารับคำปรึกษา ผ่านทางอีเมลที่ลงทะเบียนมา ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2564

 

 

 

 

 

           


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)

นายวรุฒ กิ่งเล็ก โทรศัพท์ 085 344 9163

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.tedfund.mhesi.go.th

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

       เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6
       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์ : tedinfo@mhesi.go.th

โทรศัพท์ : 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075

แผนที่

โลโก้และแบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

แบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

© 2017 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม . All Rights Reserved.

 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป