• 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075
  • tedinfo@mhesi.go.th
  • กองุทนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

TED Fund Batch 1

 

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ขอประกาศผลการพิจารณาสนับสนุนทุนในโครงการจัดสรรเงินสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Public Walk-in) หรือ TED Fund Batch 1 โดยมีโครงการที่ผ่านการพิจารณาและได้รับอนุมัติสนับสนุน (กลุ่มที่ 1) จำนวน 11 โครงการ ดังนี้

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เสนอโครงการ
1 เฮลท์สไมล์ : AI สำหรับตรวจสุขภาพที่เฉพาะกับความเสี่ยง นพ. ประสิทธิ์ วิริยะกิจไพบูลย์
2 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากแป้งกล้วย นายฐานพัฒน์ ธนวิทย์โภคิน
3 มาย แบนด์ : แพลตฟอร์มจองวงดนตรีถูกลิขสิทธิ์ นายกรรณ ศิธาพัฒน์
4 พัฒนาแอพพลิเคชั่นการเรียนภาษาอังกฤษแบบสนทนาในโลกเสมือนจริงด้วย VR (แว่น VR) นายธัชชัย งามสิทธิวรพงศ์
5 วอนเดอร์ (แชทบอทเพื่อการเรียนรู้ตามพื้นฐานของนักเรียน) นายชิน วังแก้วหิรัญ
6 เวนิวอี : online marketplace ที่รวบรวมสถานที่สำหรับการจัดงานประชุมและอีเว้นท์ นายพีรพัฒน์ จิตศักดานนท์
7 เกตแวน บุ๊คกิ้ง : ระบบการจองรถตู้สาธารณะผ่านแอพพลิเคชั่น นางสาวแสงดาว เอกลักษณ์ไพสิฐ
8 โนว เทเลวิชั่น : ทีวีออนไลน์สำหรับเด็กที่ดูแล้วฉลาด นายพิพัฒน์ วิทยาปัญญานนท์
9 ดับเบิ้ลดอทคิวเอ ดร. ทศพร เฟื่องรอด
10 แอพลิง - โมบายโซชุชันแผนที่เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ นายนำพล เลปวิทย์
11 แก็ป เรนเจอร์ : โมบายแอพพลิเคชั่นสำหรับจัดการงานและพนักงานตำแหน่งพาร์ทไทม์ นางสาวศศิวิมล เสียงแจ้ว

 

 

 

 

 

ติดต่อ/ที่อยู่กองทุนฯ

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02 333 3700-5 ต่อ 4072

 

สำหรับเจ้าหน้าที่

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

       เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6
       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์ : tedinfo@mhesi.go.th

โทรศัพท์ : 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075

แผนที่

โลโก้และแบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

แบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

© 2017 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม . All Rights Reserved.

 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป