• 02 333 3700 ต่อ 4074
  • tedinfo@most.go.th
  • กองุทนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

TED Fund ลุยภาคเหนือ - อีสาน เฟ้นหาทีมธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีศักยภาพเข้าโครงการฯ

TED Fund หรือ กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation – Based Enterprise Development Fund) ส่งตัวแทนเดินสายเข้าร่วมกิจกรรมประกวดโครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์” หรือ (Research to Market Thailand 2017: R2M) ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อร่วมชม และสังเกตการณ์การนำเสนอแผนธุรกิจจากหลากหลายทีมนักศึกษา

สำหรับการเข้าร่วมงาน R2M ในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมคัดสรรผู้ประกอบการ (Scouting) ที่ TED Fund จัดขึ้น เพื่อเข้าร่วมสังเกตการณ์ คัดสรร และทาบทามทีมธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความพร้อม มีศักยภาพ และมีความมุ่งมั่นในการสร้างหรือพัฒนาธุรกิจ เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจาก TED Fund ในอนาคต

ทั้งนี้ หากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีการจัดกิจกรรมการประกวดเพื่อเฟ้นหาสุดยอดทีมธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม สนใจอยากให้ TED Fund เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถติดต่อทีม TED Fund Scouting ได้ที่หมายเลข 0-2333-3700 ต่อ 4072 ในวันและเวลาราชการ โดย TED Fund มีความพร้อม และยินดีพิจารณาเข้าร่วมงาน หรือกิจกรรมประกวดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ตลอดทั้งปี

สำหรับโครงการ R2M จัดโดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษา บุคคลทั่วไป และนักวิจัย มุ่งเน้น และต่อยอดการนำผลงานการวิจัยจากรั้วมหาวิทยาลัยออกสู่ภาคเอกชน


เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(Technology and Innovation Enterprise Development Fund : TED Fund)
กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีภารกิจในการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการรายใหม่ ให้สามารถดำเนินธุรกิจบนฐานขององค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม และเป็นตัวเร่งสำคัญในการเพิ่มปริมาณการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุน และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ก้าวหน้า มั่นคง และยั่งยืน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)
นางสาวกัญญ์ณพัชญ์ ศรีคัฒนพรหม โทรศัพท์ 0-2333-3700 ต่อ 4072
อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.tedfund.most.go.th

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6
       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์ : tedinfo@most.go.th

โทรศัพท์ : 02 333 3700 ต่อ 4074

แผนที่

โลโก้และแบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

แบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

© 2017 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี . All Rights Reserved.

 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป