• 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075
  • tedinfo@mhesi.go.th
  • กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

TED Fund แนะแนวทาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร ในการส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (Youth Startup Fund)

          วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก นายเอกธัช ภัทระโภคพัฐ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) ได้เข้าร่วมหารือกับ รศ.ดร.สุชาติ แย้มเม่น คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะอาจารย์ เพื่อปรึกษาแนวทางทางการเตรียมความพร้อมของนิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ สำหรับเข้าร่วมโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (Youth Startup Fund) ซึ่งให้การสนับสนุนทุนมูลค่าตั้งแต่ 100,000-1,500,000 บาท รวมถึงแนะนำ TED Fund ในฐานะหน่วยงานที่มีความสำคัญในการสนับสนับสนุนทุนอุดหนุนแก่ผู้ประกอบการและเป็นหน่วยงานหลักในการสร้างองค์ความรู้เพื่อสร้างให้ผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพต่อไป

       โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองทุนฯ ได้ขึ้นทะเบียนเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จำนวนทั้งสิ้น 34 แห่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองการวิจัยและนวัตกรรม เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้เป็นเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ ภายใต้กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)  ซึ่งหากนิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ ต้องการเข้าร่วมโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (Youth Startup Fund) สามารถติดต่อเครือข่ายที่ท่านต้องการเป็นสมาชิกได้ตั้งแต่บัดนี้ และสามารถตรวจสอบรายชื่อเครือข่ายได้ที่ : http://www.tedfund.most.go.th/index.php/pr-news/activities/181-tedfund-news-2020-11-23

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)

นายวรุฒ กิ่งเล็ก โทรศัพท์ 085 344 9163

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.tedfund.mhesi.go.th

สำหรับเจ้าหน้าที่

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

       เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6
       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์ : tedinfo@mhesi.go.th

โทรศัพท์ : 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075

แผนที่

โลโก้และแบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

แบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

© 2017 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม . All Rights Reserved.

 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป