• 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075
  • tedinfo@mhesi.go.th
  • กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

TED Fund ลงพื้นที่ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการของผู้ประกอบการ ในพื้นที่ภาคอีสาน จ.อุบลราชธานี

          วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ณ จังหวัดอุบลราชธานี ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) พร้อมด้วยฝ่ายติดตามและประเมิน TED Fund ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนทุนภายใต้โครงการจัดสรรสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ประชาชนทั่วไป) รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 และทำการยื่นเสนอปิดโครงการมายังกองทุนฯ ในโอกาสนี้ ดร.ชาญวิทย์ฯ ผู้จัดการกองทุนฯ ยังได้ร่วมรับฟังปัญหาในการดำเนินธุรกิจ พร้อมเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาแก่ผู้ประกอบการ เพื่อให้สามารถพัฒนาโครงการให้เติบโตและประสบความสำเร็จต่อไปในอนาคต

          โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ มีการติดตามความก้าวหน้าใน 3 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการ ตู้เก็บเงินอัจฉริยะเสือนอนกิน จากบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่งยง สมาร์ท บิส, 2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์หมอนยางพาราด้วยเทคโนโลยีซิลเวอร์นาโน จากบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด โฟ ยู เนเชอะ (ไทยแลนด์) และ 3. โครงการตู้รีฟัน และแอปพลิเคชั่น รีฟันมี จากบริษัท รีฟัน จำกัด ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ นอกจากทางกองทุนฯ จะได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของผู้ประกอบการแล้วนั้น ยังถือเป็นโอกาสอันดีที่กองทุนฯ ได้มารับฟังข้อเสนอแนะและความต้องการของผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อจะนำแนวทางที่ได้รับไปพัฒนาให้เกิดโครงการที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอนาคตต่อไป

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)

นายวรุฒ กิ่งเล็ก โทรศัพท์ 085 344 9163

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.tedfund.mhesi.go.th

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

       เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6
       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์ : tedinfo@mhesi.go.th

โทรศัพท์ : 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075

แผนที่

โลโก้และแบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

แบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

© 2017 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม . All Rights Reserved.

 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป