• 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075
  • tedinfo@mhesi.go.th
  • กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

TED Fund ระดมมหาวิทยาลัย และหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดตั้งเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ และการยื่นข้อเสนอโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ เพื่อเข้าร่วมโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น หวังกระจายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนทั่วทุกภูมิภาค

               

TED Fund ระดมมหาวิทยาลัย และหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดตั้งเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ และการยื่นข้อเสนอโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ เพื่อเข้าร่วมโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น หวังกระจายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนทั่วทุกภูมิภาค

 

               กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เปิดเวทีรับมหาวิทยาลัย และหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมระดมความคิดเห็นในการผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมหน้าใหม่ตั้งแต่ในรั้วมหาวิทยาลัย รวมถึงแนวทางการการะจายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการทั่วประเทศ ผ่านการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดตั้งเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการและการยื่นข้อเสนอโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ เพื่อเข้าร่วมโครงการ
ยุววิสาหกิจเริ่มต้น (Youth Startup)

          วันที่ 15  กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม : กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดตั้งเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการและการยื่นข้อเสนอโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ เพื่อเข้าร่วมโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (Youth Startup)  โดยมีนายชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นประธาน และได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้มากกว่า 30 หน่วยงาน

          นายชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กล่าวว่า TED Fund มีภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนทางการเงิน ทั้งด้านการดำเนินธุรกิจและพัฒนาศักยภาพ เพื่อช่วยลดภาระความเสี่ยงด้านการลงทุนทางธุรกิจของผู้ที่ต้องการประกอบธุรกิจบนพื้นฐานของเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักศึกษา และผู้ประกอบการรายใหม่ ที่ต้องลงทุนวิจัยและพัฒนาเพื่อผลักดันสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดตั้งเครือข่ายฯ ในครั้งนี้ TED Fund มุ่งที่จะปั้นและขยายฐานเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการให้กระจายครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ถือเป็นการกระจายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการต่อยอดไอเดียธุรกิจ และมุ่งส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการในรั้วมหาวิทยาลัยให้สามารถต่อยอดธุรกิจได้จริง

          หากมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน มีความสนใจและมีความพร้อมในการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการร่วมกับกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02 333 3700 ต่อ 4073 (คุณสาวิตรี กระจ่างศิวาลัย)

   

 

 

           


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)

นายวรุฒ กิ่งเล็ก โทรศัพท์ 085 344 9163

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.tedfund.mhesi.go.th

สำหรับเจ้าหน้าที่

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

       เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6
       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์ : tedinfo@mhesi.go.th

โทรศัพท์ : 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075

แผนที่

โลโก้และแบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

แบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

© 2017 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม . All Rights Reserved.

 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป