• 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075
  • tedinfo@mhesi.go.th
  • กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

TED Fund จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และการจัดทำแผนปฏิบัติการ” ประจำปี 2564

       

          เมื่อระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม สยาม แอท สยาม ดีไซน์ โฮเต็ล พัทยา จังหวัดชลบุรี นายชาญวิทย์ ตรีเดช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) นำทีมคณะผู้บริหาร และพนักงาน TED Fund ร่วมประชุม “การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และการจัดทำแผนปฏิบัติการ” ประจำปี 2564 เพื่อขับเคลื่อนองค์กรนำไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยการประชุมในครั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ดร.สุรอรรถ ศุภจัตรัส ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ และนายภคพงศ์ พรมนุชาธิป ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมประชุม พร้อมเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานของ TED Fund ให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยนวัตกรรมต่อไป

   

 

 

           


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)

นายวรุฒ กิ่งเล็ก โทรศัพท์ 085 344 9163

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.tedfund.mhesi.go.th

สำหรับเจ้าหน้าที่

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

       เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6
       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์ : tedinfo@mhesi.go.th

โทรศัพท์ : 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075

แผนที่

โลโก้และแบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

แบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

© 2017 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม . All Rights Reserved.

 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป