• 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075
  • tedinfo@mhesi.go.th
  • กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กองทุนยุวสตาร์ทอัพ ลุยต่อ โปรแกรม Ideation Incentive Program และโปรแกรมการเริ่มต้นสร้างธุรกิจนวัตกรรม (Pre-Seed)

กองทุนยุวสตาร์ทอัพ ลุยต่อ โปรแกรม Ideation Incentive Program และโปรแกรมการเริ่มต้นสร้างธุรกิจนวัตกรรม (Pre-Seed) ภายใต้กองทุนยุวสตาร์ทอัพ ตั้งเป้าสนับสนุนทุนนิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ รอบแรก 100 ราย

กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) ภายใต้โครงการยุวสร้างชาติ ดำเนินงานโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) และกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) เดินหน้าปั้นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ภายใต้โครงการ “การพัฒนาแนวคิดเพื่อสร้างรูปแบบธุรกิจนวัตกรรม (Ideation Incentive Program)” และโปรแกรมการเริ่มต้นสร้างธุรกิจนวัตกรรม (Pre-Seed) ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะภายใต้โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (Certified Incubator) ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน 16 ศูนย์ ทั่วประเทศ กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) ตั้งเป้าสนับสนุนทุนรอบแรก จำนวนไม่น้อยกว่า 100 ราย

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เผยว่า ขณะนี้ กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) ซึ่งดำเนินงานโดย NIA ร่วมกับ TED Fund กำลังเดินหน้าปั้นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีไอเดียและความฝันในการสร้างธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้โครงการ “การพัฒนาแนวคิดเพื่อสร้างรูปแบบธุรกิจนวัตกรรม (Ideation Incentive Program)” ให้เงินสนับสนุนทุน มูลค่า 100,000 บาท แก่ทีมยุวสตาร์ทอัพ ที่เป็นสมาชิกศูนย์บ่มเพาะภายใต้โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (Certified Incubator) สำหรับการพัฒนาแบบจำลอง (mockup) หรือการพิสูจน์ความเป็นไปได้ด้านการตลาดเบื้องต้น ค่าจัดทำแผนธุรกิจที่มีศักยภาพ และค่าที่ปรึกษาวิเคราะห์รูปแบบธุรกิจ และมุ่งส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการในรั้วมหาวิทยาลัยให้สามารถต่อยอดธุรกิจได้จริง ผ่านโปรแกรม “การเริ่มต้นสร้างธุรกิจนวัตกรรม (Pre-seed)” ให้เงินสนับสนุนทุน มูลค่าตั้งแต่ 500,000-1,500,000 บาท แก่ทีมยุวสตาร์ทอัพ ซึ่งเป็นนิสิต และนักศึกษา ที่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก และ/หรือเป็นบัณฑิตที่จบใหม่ไม่เกิน 5 ปี และหลังจากที่เราเดินสายจัดกิจกรรม Road Show กองทุนยุวสตาร์ทอัพ เมื่อเดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีนิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ ให้ความสนใจในโครงการ “การพัฒนาแนวคิดเพื่อสร้างรูปแบบธุรกิจนวัตกรรม (Ideation Incentive Program)” และโปรแกรม “การเริ่มต้นสร้างธุรกิจนวัตกรรม (Pre-Seed)” เป็นจำนวนมาก ทำให้มีผู้ยื่นข้อเสนอโครงการเข้ามายังกองทุนฯ กว่า 250 โครงการ จากทั่วประเทศ

 

นายนิคม ปัญญาทวีกิจไพศาล ผู้จัดการ TED Fund กล่าวว่า ขณะนี้ TED Fund และ NIA ได้ดำเนินการชี้แจงขั้นตอนและกระบวนการในการพิจารณาโครงการ แก่หน่วยบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Certified Incubator) ทั้ง 16 ศูนย์ ทั่วประเทศแล้ว โดยมีระยะเวลาดำเนินการพิจารณาผู้ที่ยื่นข้อเสนอเข้ามาในรอบแรก จำนวน 250 โครงการ และประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

- ระยะที่ 1 จะเริ่มพิจารณาโครงการและประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนสนับสนุน ในช่วง เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563

- ระยะที่ 2 จะเริ่มพิจารณาโครงการและประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนสนับสนุน ในช่วง เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563

- ระยะที่ 3 จะเริ่มพิจารณาโครงการและประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนสนับสนุน ในช่วง เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2563

โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรับทุนในโครงการ “การพัฒนาแนวคิดเพื่อสร้างรูปแบบธุรกิจนวัตกรรม (Ideation Incentive Program)” และ โปรแกรม “การเริ่มต้นสร้างธุรกิจนวัตกรรม (Pre-seed)” นั้น สามารถติดตามผลการคัดเลือกได้ตามช่องทางอีเมล์ที่ลงทะเบียน และข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์บ่มเพาะภายใต้โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (Certified Incubator) ที่ท่านเป็นสมาชิก

“การดำเนินงานโครงการ “การพัฒนาแนวคิดเพื่อสร้างรูปแบบธุรกิจนวัตกรรม (Ideation Incentive Program)” ภายใต้โครงการยุวชนสร้างชาติ มีวัตถุประสงค์สำคัญในการที่จะให้เหล่านิสิต นักศึกษา และบัณฑิตที่จบใหม่ไม่เกิน 5 ปี ที่มีไฟและต้องการจะสร้างธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถสร้าง Full-Business Plan ได้ หรืออาจจะได้ Mockup ร่างผลงานออกมาด้วย ซึ่งตรงนี้เองจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการตัดสินใจของเหล่านิสิต นักศึกษา ว่าต้องการที่จะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่หรือไม่ หากต้องการ กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) ก็พร้อมที่จะสนับสนุนทุนโปรแกรม “การเริ่มต้นสร้างธุรกิจนวัตกรรม (Pre-seed)” ตามลำดับต่อไป” ดร.พันธุ์อาจฯ กล่าว

หากท่านสนใจเข้าร่วมโปรแกรมการสนับสนุนกองทุนยุวสตาร์ทอัพ สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ www.tedfund.most.go.th หรือโทรศัพท์ 02 333 3700 ต่อ 4072-4074


 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

งานประชาสัมพันธ์ TED Fund/Youth Startup Fund

นายวรุฒ กิ่งเล็ก

พนักงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรอาวุโส

โทร 085 344 9163

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.tedfund.mhesi.go.th

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

       เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6
       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์ : tedinfo@mhesi.go.th

โทรศัพท์ : 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075

แผนที่

โลโก้และแบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

แบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

© 2017 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม . All Rights Reserved.

 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป