• 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075
  • tedinfo@mhesi.go.th
  • กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

          ท่านสามารถติดตามตามรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบแรก (ระยะที่ 1 ในช่วง เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563)

ภายใต้โปรแกรม “การพัฒนาแนวคิดเพื่อสร้างรูปแบบธุรกิจนวัตกรรม (Ideation Incentive Program)”

และ โปรแกรมการเริ่มต้นสร้างธุรกิจนวัตกรรม (Pre-Seed)” ได้ที่

https://drive.google.com/drive/folders/1feNtNMNNC_CNHhuxHj7skJB9Gj6SXmI3?usp=sharing 

 

คลิกลิงค์ดาวห์โหลดไฟล์ : เงื่อนไขการส่งเอกสาร หรือไฟล์ประกอบการพิจารณาให้ส่งอีเมล์ตรงเจ้าหน้าที่ประจำภูมิภาค

 

รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำภูมิภาค

ภาคเหนือ

นายเกรียงศักดิ์ กิจลือเกียรติ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CC : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ภาคใต้

นายชาคริต ยิ้มใย

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CC : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นางสาวณัฐวดี ศิริประสมทรัพย์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CC : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ภาคกลาง

นายเอกธัช ภัทระโภคพัฐ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CC : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ตัวอย่าง

โครงการภายใต้ CI ส่งตามพื้นที่ภูมิภาคของ CI

เช่น โครงการของ CI | มช ส่งที่อีเมล์ ผู้ประสานงานภาคเหนือ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CC : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ติดตามข่าวสารได้ที่ www.tedfund.mhesi.go.th หรือโทรศัพท์ 02 333 3700 ต่อ 4072-4074

สำหรับเจ้าหน้าที่

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

       เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6
       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์ : tedinfo@mhesi.go.th

โทรศัพท์ : 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075

แผนที่

โลโก้และแบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

แบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

© 2017 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม . All Rights Reserved.

 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป