• 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075
  • tedinfo@mhesi.go.th
  • กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เสร็จสิ้นไปแล้วกับ กิจกรรม “Road Show กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) 3 ภูมิภาค”

เสร็จสิ้นไปแล้วกับ กิจกรรม Road Show กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) 3 ภูมิภาค”
ตลอดการจัดงานมีเหล่านิสิต นักศึกษา และผู้ประการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หน้าใหม่
เข้าร่วมงาน รวมกว่า
600 คน

 

         เสร็จสิ้นไปแล้วกับการจัดกิจกรรม Road Show กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) 3 ภูมิภาค” ได้แก่ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 18 มกราคม 2563) ภาคอีสาน จังหวัดนครราชสีมา (วันที่ 21 มกราคม 2563) และภาคใต้ จังหวัดสงขลา (วันที่ 23 มกราคม 2563) โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) เป็นหน่วยงานหลักดำเนินการจัดกิจกรรม มีหน่วยงานพันธมิตรอย่าง ธนาคารออมสิน และเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ ร่วมสนับสนุนการจัดงานดังกล่าว

         ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) เป็นกลไกสำคัญในการขับเลื่อนประเทศสู่ศตวรรษที่ 21 ภายใต้โครงการยุวชนสร้างชาติ ตามนโยบายของ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งกองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) ถูกจัดตั้งขึ้นโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยมีกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) เป็นหน่วยงานพันธมิตรหลักในการร่วมขับเคลื่อนโครงการสนับสนุนทุนแก่กลุ่มเป้าหมายนิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ที่มีความสนใจเป็นผู้ประกอบการ และต้องการรวมกลุ่มกันจัดตั้ง Startup ทั้งนี้ ยังมีอีกหนึ่งหน่วยงานภาครัฐที่ร่วมสนับสนุนความฝันในการสร้างธุรกิจของน้องๆ นักศึกษา ให้เป็นจริง นั่นก็คือ ธนาคารออมสิน ซึ่งการจัดกิจกรรม “Road Show กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) 3 ภูมิภาค” นี้ กำหนดจัดขึ้นมาเพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของกองทุนฯ ในการสร้างมหาวิทยาลัยแห่งผู้ประกอบการ ทำให้เกิดการรับรู้และเข้าใจถึงความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนทุนของกองทุนฯ ซึ่งกิจกรรมฯ ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งจากกลุ่มนิสิต นักศึกษา อาจารย์ และเหล่าผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่ต้องการเงินทุนในการสนับสนุน พัฒนา และต่อยอดธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยตลอดการจัดงานทั้ง 3 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ มีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 600 คน มีผู้ยื่นร่างข้อเสนอโครงการเข้ามายังกองทุนฯ สำหรับพิจารณาเบื้องต้นก่อนเปิดรับสมัครโครงการเป็นจำนวนมาก ทั้งหมดนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการสนับสนุนเยาวชนและสถาบันการศึกษา เพื่อให้พวกเขาก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ และเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างแท้จริง

         สำหรับการดำเนินงานของกองทุนยุวสตาร์ทอัพจะแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ประกอบด้วย 1) โครงการ Startup Thailand League เป็นการพัฒนา บ่มเพาะ การประกวดแข่งขันการนำเสนอแผนธุรกิจของนักศึกษาระดับประเทศ และการสร้างเครือข่ายพันธมิตรร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย และ 2) โครงการ Pre-seed Funding เป็นการสนับสนุนเงินทุนสำหรับต่อยอดธุรกิจจริง ในรูปแบบเงินอุดหนุนสมทบบางส่วนแบบให้เปล่า ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 โปรแกรม คือ

                    1) INCUBATORS INCENTIVE PROGRAM วงเงินสนับสนุน สูงสุด 1,500,000 บาท

                    2) UNIVERSITY SEED GRANT PROGRAM วงเงินสนับสนุน สูงสุด 750,000 บาท และ

                    3) INNOVATION LABS PROGRAM วงเงินสนับสนุน สูงสุด 500,000 บาท

           สำหรับเหล่านิสิต นักศึกษา และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ไฟแรง ที่สนใจเข้าร่วมโครงการต่างๆ ของกองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ FACEBOOK : Youth Startup Fund หรือที่เว็บไซต์ https://nia.or.th  โทร 02-017 5555 ต่อ 410 (สุทธิรักษ์)

 

TED Fund จับมือ NIA จัดกิจกรรม Road Show กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund)
กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) ลุยต่อภาคอีสาน ประกาศความพร้อมในการสนับสนุนเยาวชนและสถาบันการศึกษา เพื่อก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ
Road Show กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) ภาคใต้ จังหวัดสงขลา

 

  

 

 

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร TED Fund/ Youth Startup Fund

นายวรุฒ กิ่งเล็ก (อีฟ)

โทรศัพท์ 085 344 9163

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.tedfund.mhesi.go.th

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

       เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6
       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์ : tedinfo@mhesi.go.th

โทรศัพท์ : 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075

แผนที่

โลโก้และแบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

แบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

© 2017 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม . All Rights Reserved.

 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป