กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงาน

พิมพ์

สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงาน จำนวน 2 อัตรา

 

ตำแหน่งที่เปิดรับ

  1. ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารองค์กร จำนวน 1 อัตรา
  2. พนักงานอำนวยการอาวุโส จำนวน 1 อัตรา

 

กำหนดการรับสมัคร

      ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวนภัสวรรณ โพธิภาค  หมายเลขโทรศัพท์ 0 2333 3700 - 5 ต่อ 4074 หมายเลขโทรสาร 0 2333 3764 ในวันและเวลาราชการ (ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.)

 

 Download ใบสมัคร (PDF) Download ใบสมัคร (MS Word)

 

เอกสารรายละเอียดการสมัคร

Download ใบสมัคร >> ใบสมัคร (PDF)