ประกาศผลการคัดเลือกพนักงาน

พิมพ์

 

 

สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประกาศ ผลการคัดเลือกพนักงาน

 

 

   ตามที่กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้มีประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งพัฒนาธุรกิจปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา และพนักงานตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 23 กันยายน ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2564 และดำเนินการสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564  โดยจะขอประกาศผลการคัดเลือกพนักงาน ที่เว็บไซต์กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (http://www.tedfund.mhesi.go.th)

เอกสารรายละเอียดประกาศ