สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีความประสงค์รับสมัครพนักงาน จำนวน 6 อัตรา

พิมพ์

 

 

 

สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงาน จำนวน 6 อัตรา

 

ตำแหน่งที่เปิดรับ

  1. พนักงานพัฒนาโครงการอาวุโสหรือปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
  2. พนักงานติดตามและประเมินผลอาวุโสหรือปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  3. พนักงานนโยบายและแผนอาวุโสหรือปฎิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  4. พนักงานการเงินอาวุโสหรือปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  5. พนักงานบริหารงานบุคคลอาวุโสหรือปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

 

 

 

 Download ใบสมัคร (PDF) Download ใบสมัคร (MS Word)

 

เอกสารรายละเอียดการสมัคร

n122000-1.jpg n122000-2.jpg n122000-3.jpg

n122000-4.jpg n122000-5.jpg n122000-6.jpg

n122000-7.jpg