• 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075
  • tedinfo@mhesi.go.th
  • กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ขยายระยะเวลารับสมัครพนักงานการเงินอาวุโส จำนวน 1 อัตรา

 

 

 

สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ขยายระยะเวลารับสมัครพนักงาน จำนวน 1 อัตรา ออกไปจนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2563

 

ตำแหน่งที่เปิดรับ

  1. พนักงานการเงินอาวุโส จำนวน 1 อัตรา

 

      ตามที่กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้มีประกาศรับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานการเงินอาวุโส ระหว่างวันที่ 1 - 8 ตุลาคม 2563  กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เห็นควรขยายระยะเวลาการรับสมัครออกไปจนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 โดยจะประกาศรายชือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวนภัสวรรณ โพธิภาค  หมายเลขโทรศัพท์ 0 2333 3700  ต่อ 4074 ในวันและเวลาราชการ (ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.) หรือ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 Download ใบสมัคร (PDF) Download ใบสมัคร (MS Word)

 

เอกสารรายละเอียดการขยายระยะเวลา

เอกสารรายละเอียดการสมัคร

 

สำหรับเจ้าหน้าที่

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

       เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6
       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์ : tedinfo@mhesi.go.th

โทรศัพท์ : 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075

แผนที่

โลโก้และแบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

แบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

© 2017 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม . All Rights Reserved.

 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป