สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีความประสงค์รับสมัครพนักงานการเงินอาวุโส จำนวน 1 อัตรา

พิมพ์

 

 

 

สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงาน จำนวน 1 อัตรา

 

ตำแหน่งที่เปิดรับ

  1. พนักงานการเงินอาวุโส จำนวน 1 อัตรา

 

กำหนดการรับสมัคร

      ตั้งแต่วันที่ 1 - 8 ตุลาคม 2563  ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวนภัสวรรณ โพธิภาค  หมายเลขโทรศัพท์ 0 2333 3700  ต่อ 4074 ในวันและเวลาราชการ (ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.) หรือ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 Download ใบสมัคร (PDF) Download ใบสมัคร (MS Word)

 

เอกสารรายละเอียดการสมัคร