ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่ง พนักงานพัฒนาโครงการอาวุโส และ พนักงานตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายปฏิบัติการ

พิมพ์

 

 

สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

 

 

   ตามที่กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้มีประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งพนักงานพัฒนาโครงการอาวุโส จำนวน 1 อัตรา และ พนักงานตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 15-26 มิถุนายน 2563 และดำเนินการสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 และ 9 กรกฎาคม 2563  โดยจะขอประกาศผลการคัดเลือกพนักงาน ที่เว็บไซต์กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (http://www.tedfund.mhesi.go.th)

เอกสารรายละเอียดประกาศ