ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสัมภาษณ์

พิมพ์

 

 

สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสัมภาษณ์

 

 

       ตามที่กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้มีประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่ง พนักงานพัฒนาโครงการอาวุโส จำนวน 1 อัตรา และพนักงานตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 15 - 26 มิถุนายน 2563 นั้น
     บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์ ดังนี้
 

  กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงวันและเวลาสัมภาษณ์ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง http://www.tedfund.mhesi.go.th

เอกสารรายละเอียดประกาศ