ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดการสื่อสังคมออนไลน์ ของ สกน. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

พิมพ์

 

 

สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดการสื่อสังคมออนไลน์ ของ สกน. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 

 

เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคา