การปรับตัวของ Startup พลิกวิกฤติ COVID-19 เป็นโอกาส

พิมพ์

 

           

        การเข้ามาของวิกฤติไวรัส COVID-19 ทำให้หลายธุรกิจต้องปรับตัวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น หลายธุรกิจก็พยายามพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสเพื่อความอยู่รอด และมีวิธีการที่หลากหลายดังนี้

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)

นายวรุฒ กิ่งเล็ก โทรศัพท์ 085 344 9163

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.tedfund.mhesi.go.th

Tags: , , , ,