Innovation : 4 เทคนิคจัดการ SEO & UX ตามใจ Google ค้นเจอง่ายไม่ถูกลืม

พิมพ์

 

           

          Innovation : 4 เทคนิคจัดการ SEO & UX ตามใจ Google ค้นเจอง่ายไม่ถูกลืม
         ช่องทางในการสื่อสารในปัจจุบันมีมากมาย แต่ช่องทางหนึ่งที่ได้รับความนิยมคือเว็บไซต์ เพราะมีส่งผลให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ๆ ดูมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งการทำ SEO นั้นช่วยให้เว็บไซต์เป็นที่รู้จักมากขึ้น แต่ปัจจุบันนี้ UX หรือ User Experience ก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่กลายมาเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญในลำดับต้น ๆ โดยอาจลองปรับแต่งให้มีคุณสมบัติได้ดังนี้

1. เข้าใจการทำงานของ Rank Brain ที่ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ

       ดังนั้นเมื่อมีผู้เข้าใช้เว็บไซต์ในระยะเวลาหนึ่ง โดยที่มีการเข้าใช้หลายหน้า และมีการเข้าใช้หลายครั้ง จึงช่วยส่งผลให้ Google จดจำเว็บไซต์ของเราว่าผู้ใช้นั้นได้รับประสบการณ์ใช้งานที่ดี

2. รองรับได้ทุกอุปกรณ์

3. แสดงผลการทำงานอย่างรวดเร็ว

4. โครงสร้างเว็บไซต์น่าสนใจและมีปุ่มนำทาง


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)

นายวรุฒ กิ่งเล็ก โทรศัพท์ 085 344 9163

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.tedfund.mhesi.go.th

Tags: , , , ,