NEW STARTUP : Startup เส้นทางธุรกิจยอดนิยมทางเลือกใหม่

พิมพ์

 

ในยุคปัจจุบันคนรุ่นใหม่สนใจเกี่ยวกับการทำธุรกิจเป็นของตัวเองมากขึ้น นอกจากเล็งเห็นถึงช่องทางในการสร้างรายได้แล้ว ยังเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ตามแบบฉบับที่คนรุ่นใหม่ต้องการ โดยมีปัจจัยที่สนับสนุนการตัดสินใจ คือ

Tags: , , , , ,