• 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075
  • tedinfo@mhesi.go.th
  • กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

NEW STARTUP : Startup เส้นทางธุรกิจยอดนิยมทางเลือกใหม่

 

ในยุคปัจจุบันคนรุ่นใหม่สนใจเกี่ยวกับการทำธุรกิจเป็นของตัวเองมากขึ้น นอกจากเล็งเห็นถึงช่องทางในการสร้างรายได้แล้ว ยังเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ตามแบบฉบับที่คนรุ่นใหม่ต้องการ โดยมีปัจจัยที่สนับสนุนการตัดสินใจ คือ

  • การทำงานที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ในสำนักงานเท่านั้น สามารถทำงานที่บ้าน หรือ Co-Working Space
  • ทุกอย่างสามารถยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ เช่น อิสระทางด้านเวลาทำงาน อิสระในการแต่งตัว รวมไปถึงการเปิดรับกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
  • มองที่ผลลัพธ์ความสำเร็จก่อนวิธีการ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้ตรงตามที่วางแนวทางไว้
  • สิทธิ์ที่เท่าเทียมในการทำงาน ไม่โดนปิดกั้นเพราะความอาวุโสหรือตามลำดับชั้น


แผนที่

โลโก้และแบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

แบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

© 2017 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม . All Rights Reserved.

 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป