• 02 333 3700 ต่อ 4074
  • tedinfo@most.go.th
  • กองุทนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โลโก้และแบนเนอร์เว็บไซต์

ประกาศรับข้อเสนอโครงการ TED Fund Batch 2

 

 ตัวอย่าง

<a title="ประกาศรับข้อเสนอโครงการ TED Fund Batch 2" href="http://www.tedfund.most.go.th/index.php/join-proj/ted-fund-batch-2" target="_bank"><img src="/images/ted-batch2.png" /></a>

 


ประกาศรับข้อเสนอโครงการ TED Fund Batch 1

 

 ตัวอย่าง

<a title="ประกาศรับข้อเสนอโครงการ TED Fund Batch 1" href="http://www.tedfund.most.go.th/index.php/join-proj/ted-fund-batch-1" target="_bank"><img src="/images/ted-batch1.png" /></a>

 


 

 ตัวอย่าง

<a title="http://www.tedfund.most.go.th" href="http://www.tedfund.most.go.th" target="_bank"><img src="/images/001-boxed.png" /></a>

 


 

 ตัวอย่าง

<a title="http://www.tedfund.most.go.th" href="http://www.tedfund.most.go.th" target="_bank"><img src="/images/ted658x178.png" /></a>

 


ตัวอย่าง

<a title="http://www.tedfund.most.go.th" href="http://www.tedfund.most.go.th" target="_blank"><img src="/images/ted420x114.png" /></a>

 


 ตัวอย่าง

<a title="http://www.tedfund.most.go.th" href="http://www.tedfund.most.go.th" target="_blank"><img src="/images/ted333x90.png" /></a>

 


  ตัวอย่าง

<a title="http://www.tedfund.most.go.th" href="http://www.tedfund.most.go.th" target="_blank"><img src="/images/ted200x54.png" /></a>

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6
       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์ : tedinfo@most.go.th

โทรศัพท์ : 02 333 3700 ต่อ 4074

แผนที่

โลโก้และแบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

แบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

© 2017 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี . All Rights Reserved.

 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป