• 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075
  • tedinfo@mhesi.go.th
  • กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ TED Fellow ในการผลักดัน Startup ไทยไปพร้อมกับ TED Fund

 

 

          TED Fellow คือ หน่วยงานพันธมิตรของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)  โดย TED Fellow มีหน้าที่ในการสรรหา บ่มเพาะ ร่วมพัฒนาแผนธุรกิจ ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ สำหรับเข้าร่วมโปรแกรม “การพัฒนาแนวคิดเพื่อสร้างรูปแบบธุรกิจนวัตกรรม (Ideation Incentive Program : IDEA) และ โปรแกรมการเริ่มต้นสร้างธุรกิจนวัตกรรม (Proof of Concept : POC) ภายใต้โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED Youth Startup) ซึ่งกองทุนฯ จะสนับสนุนทุนตั้งแต่ 100,000 - 1,500,000 บาท

          โดยกองทุนฯ จะมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวแก่เครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) ตั้งแต่ 20,000 – 500,000 บาท เพียงหน่วยงานของท่านมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นหน่วยงานภายใต้สถาบันการศึกษา หรือหน่วยบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอื่นที่มีประสบการณ์สรรหา บ่มเพาะ และพัฒนาผู้ประกอบการ ที่มีการจัดตั้ง หรือดำเนินงานด้านการบ่มเพาะธุรกิจ ด้วยตัวเองมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยต้องมีช่องทางและเครือข่ายในการสรรหาผู้ประกอบการเพิ่มเติมนอกเหนือจากหน่วยงานตนเอง

2. มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณะเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญให้คำปรึกษาการดำเนินธุรกิจนวัตกรรม และมีการเชื่อมโยงกับนวัตกรรมให้ผู้ประกอบการนำไปต่อยอดได้ อาจเป็นรูปแบบ co-founding หรือ licensing เป็นต้น

3. มีบุคลากร หรือเครือข่ายที่มีความเชี่ยวชาญสามารถให้คำปรึกษาด้านการดำเนินธุรกิจนวัตกรรม และสามารถให้คำปรึกษาดูแลผู้ขอรับทุนได้อย่างใกล้ชิด

4. มีสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ แก่ผู้ขอรับทุน

          และมีขั้นตอนการพิจารณา ดังนี้
1. ยื่นเอกสารมายังกองทุนฯ ประกอบด้วย หนังสือนำส่ง และข้อเสนอโครงการ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 มาที่ อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. กองทุนฯ พิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอโครงการ ระหว่งวันที่ 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2565

3. กองทุนฯ ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

4. หน่วยงานที่ผ่านการคัดกรอง นำเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ พิจารณา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

5. ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น เครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
.
ดาวน์โหลดข้อเสนอโครงการได้ที่ : https://drive.google.com/drive/folders/10pF3qpoee8IMj9xpYVD2pfipHWCJhnAU

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อ TED Fund ได้ที่ 02 333 3700 ต่อ 4072-4074 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และเว็บไซต์ : www.tedfund.mhesi.go.th

เพราะยังมี Startup หน้าใหม่ ที่มีไอเดียดีๆ และนวัตกรรมเจ๋งๆ พร้อมช่วยให้ผลักดันประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าอยู่อีกเพียบ เรามาช่วยกันสนับสนุนให้ทุกฝันเกิดขึ้นจริงด้วยกันดีกว่า 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)

นายวรุฒ กิ่งเล็ก โทรศัพท์ 02 3333 700 ต่อ 4075

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.tedfund.mhesi.go.th

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

       เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6
       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์ : tedinfo@mhesi.go.th

โทรศัพท์ : 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075

แผนที่

โลโก้และแบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

แบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

© 2017 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม . All Rights Reserved.

 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป