• 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075
  • tedinfo@mhesi.go.th
  • กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รายการ TED FUND TALK Ep. 9 : ศักยภาพและโอกาสการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์

พร้อมแค่ไหนกับการก้าวเข้าสู่ยุคที่ภาคการผลิตทั่วโลกหันมานำหุ่นยนต์มาใช้ในกระบวนการผลิต

Ep.9 : ศักยภาพและโอกาสการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์

พบกับ ​ ​

  • คุณเลิศลักษณ์ ลีลาอมรสิน

           วิศวกรอาวุโสด้านปัญญาประดิษฐ์ บริษัท โอโบดรอยด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด / ผู้พัฒนาหุ่นยนต์สัญชาติไทย รองรับความต้องการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจอนาคต

  • ศ.ดร.บุญเสริม แก้วกำเหนิดพงษ์

           Founder บริษัท โรบอท เฟรนด์ จำกัด / ผู้พัฒนาโครงการหุ่นยนต์ BLISS ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้เด็กออทิสติก

  • คุณสัมฤทธิ์ บำรุงสุข

           Founder บริษัท พี ที ดับบลิว เทคโนโลยี จำกัด / ผู้พัฒนาโครงการหุ่นยนต์บริการสำหรับรับ-ส่งตัวอย่างทดลอง


​ทำให้คุณล้ำก่อนใคร ๆ เข้าถึงได้ทุกที่กับการไลฟ์สดผ่านทางเพจ  TEDFund อังคารที่ 21 ก.ย. 2564  เวลา 14.00 น.

Tags: ,

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

       เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6
       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์ : tedinfo@mhesi.go.th

โทรศัพท์ : 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075

แผนที่

โลโก้และแบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

แบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

© 2017 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม . All Rights Reserved.

 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป