• 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075
  • tedinfo@mhesi.go.th
  • กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

UPITI EP.3 กิจกรรม UP-TED Talk

 

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนา
UPITI EP.3 กิจกรรม UP-TED Talk
"อยาก Startup ธุรกิจ หาทุนจากที่ไหน?"
ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น.
ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

.
กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์
- เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับทุนสนับสนุน
สำหรับการพัฒนาผู้ประกอบการ นิสิต และศิษย์เก่าในรั้วมหาวิทยาลัย
- เพื่อชี้แจงชี้แจงการสมัครทุน กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม” หรือ “TED Fund”
- เคล็ดลับพิชิตใจคณะกรรมการในการ Pitching
เพื่อรับทุนสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจ

โดยได้รับเกียรติจาก "ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช"
ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

.
โปรแกรมที่เปิดรับสมัคร
1. โปรแกรม Ideation Incentive Program (IDEA) : ทุนมูลค่า 100,000 บาท
คุณสมบัติผู้สมัครโปรแกรม IDEA : ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา
และเป็นนักศึกษาซึ่งมีสัญชาติไทยและอยู่ระหว่างการศึกษา
ในสถาบันการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก
หรือจบการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี ซึ่งต้องเป็นสมาชิกของเครือข่าย
ร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow)

2. Prove of Concept (POC) ทุนมูลค่า 1,500,000 บาท
คุณสมบัติผู้สมัครโปรแกรม POC :
- ผู้ประกอบการต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย
โดยมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 51
และผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอย่างน้อย 1 คน
- ต้องเป็นนักศึกษาของสถาบันการศึกษาภายในประเทศไทย
หรือสำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี นับจนถึงวันที่ยื่นขอรับการสนับสนุนทุน
- จะต้องมีสัดส่วนการถือครองหุ้นในกิจการมากกว่าร้อยละ 30
และเป็นหนึ่งในกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล

.
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ shorturl.at/acetD
ตั้งแต่วันนี้จนกว่าที่นั่งจะเต็ม


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)

นายวรุฒ กิ่งเล็ก โทรศัพท์ 085 344 9163

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.tedfund.mhesi.go.th

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

       เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6
       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์ : tedinfo@mhesi.go.th

โทรศัพท์ : 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075

แผนที่

โลโก้และแบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

แบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

© 2017 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม . All Rights Reserved.

 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป