• 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075
  • tedinfo@mhesi.go.th
  • กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มาแล้ว กับกิจกรรม “TED NEW GEN TALENT ROAD SHOW 2021” ภาคเหนือ ครั้งที่ 2

 

!! หากคุณไม่รู้จะเริ่มต้นธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม อย่างไร !!

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญชวนผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น นิสิต นักศึกษาปริญาตรี-โท-เอก และประชาชนทั่วไปที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้าร่วมกิจกรรม “TED NEW GEN TALENT ROAD SHOW 2021” ภาคเหนือ ครั้งที่ 2  เพื่อรับฟังนโยบายการสนับสนุนทุนและการผลักดันให้เกิดก้าวต่อไปของผู้ประกอบการ รวมถึงการแนะนำหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ และแนะแนวหลักพิจารณาโครงการ ในการสนับสนุนทุนแก่ผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครเข้าร่วมโครงการของ TED Fund ซึ่งกำลังเปิดรับสมัครอยู่ขณะนี้ ในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดจังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น.

          ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่

  •  การบรรยาย หัวข้อ “บทบาทและภารกิจของกองทุนฯ ในการสนับสนุนเงินทุนแก่ผู้ประกอบการ”
  •  กิจกรรมเสวนา เรื่อง “การเตรียมตัวของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ สำหรับเข้าร่วมโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (Youth Startup Fund)
  •  กิจกรรม “แบ่งปันประสบการณ์และสร้าแรงบันดาลใจจากรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จ สู่รุ่นน้อง”
  •  กิจกรรมให้คำปรึกษาผู้ประกอบการในการยื่นข้อเสนอโครงการ โดยมีเจ้าหน้าที่ TED Fund ร่วมลงพื้นที่เพื่อให้คำปรึกษาเบื้องต้นในการวางแผนธุรกิจ สำหรับเตรียมความพร้อมเข้าสู่การสมัครเข้าร่วมโครงการของ TED Fund

โอกาสมาถึงคุณแล้ว

หากสนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://forms.gle/8YRYeLS74LonakTy7

และลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมให้คำปรึกษาผู้ประกอบการในการยื่นข้อเสนอโครงการ โดยเจ้าหน้าที่ TED Fund ได้ที่ https://forms.gle/vzCFG9kr5U6uBS8P9

**กองทุนฯ ขอจำกัดสิทธ์สำหรับเข้าร่วมกิจกรรมให้คำปรึกษาฯ เพียงจำนวน 17 โครงการเท่านั้น โดยท่านสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2563 และจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวทางเพจ เว็บไซต์ และอีเมล ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2563***

 

 

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)

นายวรุฒ กิ่งเล็ก โทรศัพท์ 085 344 9163

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.tedfund.mhesi.go.th

แผนที่

โลโก้และแบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

แบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

© 2017 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม . All Rights Reserved.

 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป