ประกวดราคาจ้างจัดจ้างบริษัทผลิตสกู๊ปข่าวผลการดำเนินงานกองทุนฯ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ดิจิทัลและสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

พิมพ์

 

 

สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างจัดจ้างบริษัทผลิตสกู๊ปข่าวผลการดำเนินงานกองทุนฯ

ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ดิจิทัลและสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

เอกสารรายละเอียดประกวดราคา

ราคากลาง