ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินการสร้างการรับรู้แผนงาน ยุวชนสร้างชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

พิมพ์

 

 

สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินการสร้างการรับรู้แผนงาน ยุวชนสร้างชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

 

เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคา