• 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075
  • tedinfo@mhesi.go.th
  • กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินสนับสนุนทุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมภายใต้โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (Youth Startup Fund) ในโปรแกรม "Ideation Incentive Program (IDEA)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

 

โครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินสนับสนุนทุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ภายใต้โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (Youth Startup Fund)

ในโปรแกรม "Ideation Incentive Program (IDEA)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

เอกสารรายละเอียด

 

 

แผนที่

โลโก้และแบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

แบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

© 2017 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม . All Rights Reserved.

 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป