พิมพ์

          ท่านสามารถติดตามตามรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบแรก (ระยะที่ 1 ในช่วง เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563)

ภายใต้โปรแกรม “การพัฒนาแนวคิดเพื่อสร้างรูปแบบธุรกิจนวัตกรรม (Ideation Incentive Program)”

และ โปรแกรมการเริ่มต้นสร้างธุรกิจนวัตกรรม (Pre-Seed)” ได้ที่

https://drive.google.com/drive/folders/1feNtNMNNC_CNHhuxHj7skJB9Gj6SXmI3?usp=sharing 

 

000.jpg 001.jpg 002.jpg

003.jpg 004.jpg 005.jpg

006.jpg 007.jpg 008.jpg

009.jpg 010.jpg 011.jpg

คลิกลิงค์ดาวห์โหลดไฟล์ : เงื่อนไขการส่งเอกสาร หรือไฟล์ประกอบการพิจารณาให้ส่งอีเมล์ตรงเจ้าหน้าที่ประจำภูมิภาค

 

รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำภูมิภาค

ภาคเหนือ

นายเกรียงศักดิ์ กิจลือเกียรติ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CC : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ภาคใต้

นายชาคริต ยิ้มใย

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CC : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นางสาวณัฐวดี ศิริประสมทรัพย์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CC : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ภาคกลาง

นายเอกธัช ภัทระโภคพัฐ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CC : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ตัวอย่าง

โครงการภายใต้ CI ส่งตามพื้นที่ภูมิภาคของ CI

เช่น โครงการของ CI | มช ส่งที่อีเมล์ ผู้ประสานงานภาคเหนือ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CC : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ติดตามข่าวสารได้ที่ www.tedfund.mhesi.go.th หรือโทรศัพท์ 02 333 3700 ต่อ 4072-4074