ท่านสามารถติดตามตามรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบแรก (ระยะที่ 1 ในช่วง เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563)

ภายใต้โปรแกรม “การพัฒนาแนวคิดเพื่อสร้างรูปแบบธุรกิจนวัตกรรม (Ideation Incentive Program)”

และ โปรแกรมการเริ่มต้นสร้างธุรกิจนวัตกรรม (Pre-Seed)” ได้ที่

https://drive.google.com/drive/folders/1feNtNMNNC_CNHhuxHj7skJB9Gj6SXmI3?usp=sharing 

 

คลิกลิงค์ดาวห์โหลดไฟล์ : เงื่อนไขการส่งเอกสาร หรือไฟล์ประกอบการพิจารณาให้ส่งอีเมล์ตรงเจ้าหน้าที่ประจำภูมิภาค

 

รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำภูมิภาค

ภาคเหนือ

นายเกรียงศักดิ์ กิจลือเกียรติ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CC : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ภาคใต้

นายชาคริต ยิ้มใย

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CC : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นางสาวณัฐวดี ศิริประสมทรัพย์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CC : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ภาคกลาง

นายเอกธัช ภัทระโภคพัฐ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CC : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ตัวอย่าง

โครงการภายใต้ CI ส่งตามพื้นที่ภูมิภาคของ CI

เช่น โครงการของ CI | มช ส่งที่อีเมล์ ผู้ประสานงานภาคเหนือ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CC : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ติดตามข่าวสารได้ที่ www.tedfund.mhesi.go.th หรือโทรศัพท์ 02 333 3700 ต่อ 4072-4074

      ติดต่อเรา

       กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม

 

       สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

       73/2  ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท 

       เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

       โทรศัพท์ 0 2017 5555 ต่อ 410 (สุทธิรักษ์)

       โทรสาร  0 2017 5566  อีเมล์ : info@nia.or.th

       www.nia.or.th

  

     

 

 

       กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6 

       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

       โทรศัพท์ 02 333 3700 ต่อ 4072-4074

       โทรสาร  0 2333 3764

       www.tedfund.mhesi.go.th